HCL nr.1 din 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.2 din 2023 privind aprobare buget local al comunei Ulmeni pentru anul 2023

HCL nr.3 din 2023 privind aprobare Strategie anuala de achizitii publice

HCL nr.4 din 2023 privind aprobare Plan de actiuni pentru beneficiarii de ajutor social

HCL nr.5 din 2023 privind scoaterea definitiva din circuitul agricol a supraf. de 2364 mp

HCL nr.6 din 2023 privind reorganizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Ulmeni, pe principalele domenii de activitate

HCL nr.7 din 2023 privind aprobare documentatie de avizare lucrari de investitii Infiintare retea de canalizare apa uzatat menajera si statie de epurare in satele Clondiru, Baltareti si Sarata.

HCL nr.8 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni pe trimestrul I

HCL nr.9 din 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta extraordinara din 10.02.2023

HCL nr.10 din 2023 privind aderarea comunei Ulmeni, in calitate de membru asociat, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Buzau- Maracineni

HCL nr.11 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni pe trimestrul I

HCL nr.12 din 2023 privind modificarea HCL nr.34 din 29.07.2021

HCL nr.13 din 2023 privind aprobare scoatere din circuitul agricol a suprafetei de 2364 mp

HCL nr.14 din 2023 pentru aprobare protocol finantare Studiu de solutie, proiectare si asistenta tehnica pentru alimentare cu apa a localitatilor Clondiru, Baltareti si Sarata

HCL nr.15 din 2023 rpivind aprobare inchiriere prin licitatie publica a pasunilor proprietate privata a comunei Ulmeni, judetul Buzau

HCL nr.16 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni pe trimestrul I

HCL nr.17 din 2023 privind darea in administrare a Scolii Gimn.Prof. Constantin Dinca Ulmeni a imobilului Dispensar Medical

HCL nr.18 din 2023 privind aprobarea mentinerii UAT Ulmeni in Asociatia GAL Drumul Vinului

HCL nr.19 din 2023 privind acordarea cu titlu gratuit a drepturilor de uz, servitute de trecere si superficie pentru QUICK&SMART SOLUTIONS SRL

HCL nr.20 din 2023 privind acordarea, cu titlu gratuit a drepturilor de uz, servitute de trecere si superficie pentru QUICK&SMART SOLUTIONS SRL

HCL nr.21 din 2023 pentru revocarea HCL nr.62 din 29.09.2022

HCL nr.22 din 2023 privind inventarierea si atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Ulmenia terenurilor aferente totemurilor

HCL nr.23 din 2023 privind aprobare inchiriere imobil teren 1000 mp intravilanul satului Ulmeni, proprietate privata a UAT Ulmeni

HCL nr.24 din 2023 privind aprobarea proiectului tehnic Infiintare retea canalizare apa uzata menajera si statie de epurare in satele Ulmeni si Vilcele

HCL nr.25 din 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.26 din 2023 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei de Sport Columbofil din comuna Ulmeni

HCL nr.27 din 2023 privind aprobarea sustinerii financiare aAsociatiei Sportive de fotbal Energia Clondiru

HCL nr.28 din 2023 privind aprobarea sustinerii financiare a Parohiilor din comuna Ulmeni

HCL nr.29 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni pe trimestrul II

HCL nr.30 din 2023 privind aprobarea salariilor functiilor publice si personalului contrctual di aparatul de specialitate al Primariei comunei Ulmeni

HCL nr.31 din 2023 privind completarea si modificarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ulmeni

HCL nr. 32 din 2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2024

HCL nr. 33 din 2023 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al d- lui Chioveanu Cristian- Marinel

HCL nr. 34 din 2023 privind rectificarea bugetului local al UAT Ulmeni pe trimestrul II

HCL nr. 35 din 2023 privind aprobarea desemnarii reprezentantului Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Prof. Constantin Dinca Ulmeni

HCL nr. 36 din 2023 privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ

HCL nr. 37 din 2023 privind aprobarea fondurilor necesare achizitionarii de carti si diplome scolare

HCL nr. 38 din 2023 privind punerea la dispozitia CNAIR a terenului in suprafata de 178,483 mp

HCL nr. 39 din 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la nivel de Stufiu de Fezabilitate Renovare Energetica Gradinita Clondiru

HCL nr. 40 din 2023 privind acordare titlu CETATEAN DE ONOARE post- mortem domnului Chioveanu Cristian- Marinel

HCL nr. 41 din 2023 privind primirea de noi membri ADI Buzau 2008

HCL nr. 42 din 2023 privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate

HCL nr. 43 din 2023 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil apartinand domeniului privat al comunei Ulmeni

HCL nr. 44 din 2023 privind modificarea HCL nr. 22 din 2023

HCL nr. 45 din 2023 privind aprobarea preluarii unei supraf de teren din administrarea Consiliului Judetean Buzau in Administrarea Consiliului Local Ulmeni TOTEM

HCL nr. 46 din 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 47 din 2023 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil apartinand domeniului public al comunei Ulmeni

HCL nr. 48 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni pe trimestrul III

HCL nr. 49 din 2023 privind acordarea cu titlu gratuit a drepturilor de uz, servitute de trecere si superficie pentru QUICK SMART SOLUTIONS SRL

HCL nr. 50 din 2023 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil apartinand domeniului privat al comunei Ulmeni-

HCL nr. 51 din 2023 privind rectificarea HCL nr. 81 din 2022

HCL nr. 52 din 2023 privind neasumarea responsabilitatii UAT Ulmeni a organizarii si deruarii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor

HCL nr. 53 din 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici TOTEM

HCL nr. 54 din 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici si a devizului general Renovare Energetica Gradinita Clondiru

HCL nr. 55 din 2023 privind participarea UAT Ulmeni la Programul privind casarea autovehiculelor uzate

HCL nr. 56 din 2023 privind completarea si modificarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ulmeni

HCL nr. 57 din 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici Modernizare Scoala Gimnaziala Invatator Nicolae Ispas

HCL nr. 58 din 2023 privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de Administratie al scolii gimnaziale Prof. Constantin Dinca

HCL nr. 59 din 2023 privind actualizarea pozitiei nr. 2 din Anexa la HCL nr. 22 din 2004

HCL nr. 60 din 2023 privind aprobarea dezmembrarii imobilului cu nr. cadastral 21356

HCL nr. 61 din 2023 privind aprobarea dezmembrarii imobilului cu nr. cadastral 21365

HCL nr. 62 din 2023 privind aprobarea dezmembrarii imobilului cu nr. cadastral 21370

HCL nr. 63 din 2023 privind aprobarea dezmembrarii imobilului cu nr. cadastral 21341

HCL nr. 65 din 2023 privind aprobarea desemnarii reprezentantului Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Prof. Constantin Dinca

HCL nr. 66 din 2023 privind reorganizarea Comandamentului antiepizootic

HCL nr. 67 din 2023 privind aprobarea darii in administrare Scolii Gimnaziale Prof Constantin Dinca

HCL nr. 68 din 2023 privind revocarea HCL nr. 17 din 2023

HCL nr. 69 din 2023 privind modificarea HCL nr. 54 din 2023

HCL nr. 70 din 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni pe trimestrul III

HCL nr. 71 din 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 72 din 2023 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV

HCL nr. 73 din 2023 privind inchirierea prin licitatie publica a imobilului- spatiu in incinta Caminului Cultural Ulmeni

HCL nr. 74 din 2023 privind aprobare proiect tehnic, a indicatorilor tehnico- economici Proiect tehnic Canalizare Clondiru, Baltareti, Sarata

HCL nr.75 din 2023 privind aprobare protocol colaborare intre MMSS si UAT Ulmeni

HCL nr.80 din 2023 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV

HCL nr.81 din 2023 pentru modificarea HCL nr. 32 din 2023

HCL nr.82 din 2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului com. Ulmeni in ADI ECO Buzau 2009

HCL nr.83 din 2023 pentru modificarea anexei HCL nr. 75 din 2023

HCL nr.84 din 2023 privind aprobarea Strategiei Anuale de achizitii publice a com. Ulmeni

HCL nr.85 din 2023 privind stabilirea locatiilor pentru depozitare deseuri de hartie, carton, sticla, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, ulei vegetal uzat, etc.

HCL nr.86 din 2023 privind aprobarea alocarii sumei de 15000 lei catre Scoala

HCL nr.87 din 2023 privind rectificarea bugetului local al com. Ulmeni pe trimestrul IV

HCL nr.76 din 2023 privind aprobarea dezmembrarii imobilului cu nr. cadastral 24500

HCL nr.77 din 2023 privind aprobare organigrama si statului de functii a aparatului de psecialitate al Primarului com. Ulmeni

HCL nr.78 din 2023 privind rectificarea bugetului local al com. Ulmeni, trim. IV

HCL nr.79 din 2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale