PROCES VERBAL AFISARE LISTELE CU DEBITE RESTANTE ALE PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

LISTA DEBITORILOR – PERSOANE JURIDICE LA 31.12.2023

LISTA DEBITORILOR – PERSOANE FIZICE SI JURIDICE RESTANTE LA 31.12.2022

ANUNT COLECTIV AFISARE SOMATII SI TITLURI EXECUTORII RETURNATE 2023

PROCES VERBAL AFISARE LISTE DEBITORI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE LA 31.12.2022