HCL nr.1 din 2024 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.2 din 2024 privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2024- 2025

HCL nr.3 din 2024 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pt ajutorul social in anul 2024

HCL nr.4 din 2024 privind modificarea taxei speciale de salubrizare

HCL nr.5 din 2024 privind acordarea unui mandat special in ADI Buzau 2008 si primirea com. C A Rosetti

HCL nr.6 din 2024 privind reorganizarea Comandamentului antiepizootic

HCL nr.7 din 2024 privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ

HCL nr.8 din 2024 privind aprobarea modificarii tarifelor in contractul cu RER SUD SA

HCL nr.9 din 2024 privind sulimentarea sumelor pentru bursele de merit

HCL nr.10 din 2024 privind incetarea mandatului de consilier pentru Deleanu Marius

HCL nr.11 din 2024 privind acordarea titlului Cetatean de Onoare pentru Deleanu Marius

HCL nr. 12 din 2024privind aprobarea bugetului ptr.2024 com.ULMENI

HCL nr.13din2024pivind decontarea cheltuielilor cu naveta ptr.salariatii Ulmeni

HCL nr.14 din 2024privind aprobarea UAT finantare planuri urbanistice generale

HCL nr.15din 2024 privind sustinere financiara columbofili

HCL nr.16 din 2024 privind sustinerea financiara a Asociatiei Sportive de fotbal

HCL nr.17 din 2024 privind aptobarea sustinerii financiare a Parohiilor

HCL nr.18 din 2024 privind aprobarea PUZ parc eolian Ulmeni

HCL nr.19 din 2024 privind aprobarea statutului ADI-Buzau

HCL nr. 20 din 2024 privind aprobarea licitatiei publice ptr. pasuni

HCL nr.21 din 2024 privind participarea UAT Ulmeni -programul casarea autovehiculelor

HCL nr.22 din 2024 privind stabilirea locatiilor de ingropare a cadavrelor animalelor

HCL nr.23 din 2024 privind strategia anuala de achizitii -Ulmeni

HCL nr.24 din 2024 privind modificarea HCL nr.28 din 2022

HCL nr.25 din 2024 prrivind aprobarea modernizarii retelei de biblioteci

HCL nr.26 din 2024 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.27 din 2024 privind aprobarea inchirierii prin licitatie Crama Clondiru

HCL nr.28 din 2024 privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol suprafata 5.10966 in vederea realizarii obiectivului de infrastructura

HCL nr.29 din 2024 privind modificarea si completarea Hotararii nr 85 din 06.12.2022

HCL nr.30 din 2024 privind completarea contract nr.1248 din 23.09.2020

HCL nr.31 din 2024 privind delegare serviciu salubrizare Eco Buzau 2008

HCL nr.32 din 2024 privind acoperirea costurilor nete de gestionare a deseurilor Eco Buzau 2009

HCL nr.33din 2024 privind obiectivul de renovare a scolii Ulmeni

HCL nr.34 din 2024 privind rectificarea bugetului local

HCL nr.35 din 2024 privind rectificarea HCL nr 30 din 10.04.202_

HCL nr.36 din 2024 privind insusirea documentatiei cadastrale a doua imobile din extravilanul Ulmeni