HCL 25 din 2020 Privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni, judetul Buzau pe trimestrul II, anul 2020

HCL 26 din 2020 Privind modificarea Contractului de concesiune a Serviciului Public de Salubrizare al comunei Ulmeni, jud. Buzau nr. 406919.10.2009 incheiat cu SC RER SUD SA

HCL 27 din 2020 Privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL28D~1

HCL29D~1

HCL 30 din 2020 Privind ieșirea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “PROGAZ BUZĂU 2020”, unde avea calitate de asociat

HCL 31 din 2020 Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2019

HCL 32 din 2020 Privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni pe trim. III, anul 2020

HCL 33 din 2020 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2021, la nivelul comunei Ulmeni

HCL 34 din 2020 Privind revocarea HCL 28 din 11.06.2020

HCL35D~1

HCL 39 din 2020 Privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 40 din 2020 Privind rectificarea bugetului local al comunei pe trimestrul III, anul 2020

HCL 41 din 2020 Privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 42 din 2020 Privind completarea si modificrarea Strategiei anuale de achizitii publice

HCL43D~1

HCL 44 din 2020 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2020

HCL 45 din 2020 Privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 46 din 2020 Privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a consiliului local Ulmeni

HCL 47 din 2020 Privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului loca Ulmeni

HCL 48 din 2020 Privind alegerea viceprimarului comunei Ulmeni

HCL 49 din 2020 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2020

HCL 50 din 2020 Privind aprobarea tarifelor de calatorie pentru transportul efectuat de TRANS BUS

HCL 51 din 2020 Privind aprobarea cuantumului burselor sociale si medicale pentru anul scolar 2020-2021, acordate elevilor din comuna

HCL 52 din 2020 Privind modificarea HCL 36 din 2020

HCL53D~1

HCL 54 din 2020 Privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ulmeni

HCL 55 din 2020 Privind aprobarea desemnarii reprezentantilor consiliului local in Consiliu de administratie al scolii pentru anul scolar 2020-2021 (2)

HCL56D~1

HCL 57 din 2020 Privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ulmeni pentru anul 2021

HCL 58 din 2020 Privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor juridice aflate in stare de insolvabilitate

HCL 59 din 2020 Privind modificarea contractului de inchiriere nr. 621125.07.2017 incheiat intre Primaria Comunei Ulmeni si Terioiu Ticuta Intreprindere Individuala

HCL60D~1

HCL 61 din 2020 Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021, pentru persoanele fizice din U A T Ulmeni si aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare

HCL22D~1

HCL 23 din 2020 Privind aprobarea dezmembrarii unui imobil aparţinând domeniului privat al comunei Ulmeni

HCL24D~1