Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatile cuprinse in contractul de concesiune nr. 4069 din 19.10.2009 cu S.C. RER SUD S.A.

HCL nr. 85 din 19.12.2019 privind aprobarea listei obiectelor de inventar propuse pentru casare

HCL nr. 84 din 19.12.2019 privind modificarea HCL nr.7 din 2018

HCL nr. 83 din 19.12.2019 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale a unui imobil apartinand domeniului public al comunei Ulmeni

HCL nr. 82 din 19.12.2019 pentru revocarea HCL NR.40 din 25.07.2019

HCL nr.81 din 19.12.2019 privind aprobarea modificarii Statutului si Actului constitutiv ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008

HCL nr. 80 din 19.12.2019 privind aprobarea salariilor functiilor publice si personalului contractual

HCL nr. 79 din 19.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

HCL nr. 78 din 19.12.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 77 din 13.12.2019 privind aprobarea alocarii sumei de 15000 de lei la bugetul local, pentru cadourile de Craciun ale elevilor

HCL nr. 76 din 13.12.2019 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV

HCL nr. 75 din 2019 privind aprobarea Strategiei de tarifare a Companiei de Apa SA Buzau

HCL nr. 74 din 2019 privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice si juridice aflate in stare de insolvabilitate

HCL nr. 73 din 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici

HCL nr. 72 din 2019 privind aprobarea inchirierii prin licitatie a spatiului situat in incinta sediului fostului CAP Clondiru

HCL nr.71 din 2019 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului public

HCL nr.70 din 2019 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului privat

HCL nr.69 din 2019 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului public

HCL nr.68 din 2019 privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unui drum de exploatare vicinala

HCL nr.67 din 2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice HCL nr.66 din 2019 privind revocarea HCL nr.60 din 09.10.2019

HCL nr.65 din 2019 privind revocarea HCL nr.51 din 29.08.2019

HCL nr.64 din 2019 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV

HCL nr. 63 din 2019 privind primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008

HCL nr. 62 din 2019 privind aprobarea cuantumului burselor sociale si medicale acordate elevilor

HCL nr. 61 din 2019 privind modificarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pt anul 2019

HCL nr.60 din 2019 privind aprobarea strategiei de tarifare a Companiei de Apa SA Buzau

HCL nr.59 din 26.09.2019 privind revizuirea Regulamentului de organizare al Consiliului local

HCL nr.58 din 26.09.2019 privind aprobarea desemnarii reprezentantilor in Consiliul de administratir al Scolii Prof.Constantin Dinca

HCL nr. 57 din 26.09.2019 privind aprobarea desemnarii reprezentantului in Comisia ptr.Evaluarea si Asigurarea Calitatii

HCL nr.56 din 26.09.2019 privind modificarea organigramei, numarului de personal si a statutului de functii

HCL nr.55 din 26.09.2019 privind aprobarea salariilor din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Ulmeni

HCL nr.54 din 26.09.2019 privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice si juridice aflate in stare de insolvabilitate

HCL nr.53 din 26.09.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.52 din 26.09.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni pe trim.III

Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul 2020, com. Ulmeni, jud. Buzau

HCL privind aprobarea cotei de combustibil pentru autoturismele din dotarea Primariei comunei Ulmeni, judetul Buzau

HCL privind aprobarea listei obiectelor de inventar propuse pentru casare apartinand unitatii administrativ teritoriale Ulmeni

HCL privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei de Sport Columbofil din comuna Ulmeni, judetul Buzau in anul 2019

HCL privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive de fotbal Energia Clondiru, din comuna Ulmeni, judetul Buzau in anul 2019

HCL privind rectificarea suprafetei cladirii Caminului Cultural Ulmeni, judetul Buzau si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ulmeni

HCL privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice si juridice aflate in stare de insolvabilitate

HCL privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL privind completarea si modificarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ulmeni, judetul Buzau pentru anul 2019

HCL privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018

HCL privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni, judetul Buzau pe trimestrul II anul 2019

HCL privind aprobarea indicatoarelor tehnico – economici reactualizati aferenti obiectivului de investitii MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL

HCL privind utilizarea excedentului bugetar al comunei Ulmeni, judetul Buzau in anul 2019

HCL privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice sau juridice aflate in stare de insolvabilitate

HCL privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea publica a Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Ulmeni, judetul Buzau, pentru RDS@RCS

HCL privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului in suprafata de 227,28 mp, situat in incinta Caminului Cultural Ulmeni, in vederea amenajarii unui spatiu comercial

HCL privind completarea si modificarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ulmeni, judetul Buzau pentru anul 2019

HCL privind insusirea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului privat al comunei ULMENI

HCL privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului privat al comunei Ulmeni

HCL privind modificarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru anul 2019

HCL privind montarea unor limitatoare de viteza in zonele cu potential ridicat de circulatie rutiera si pietonala din comuna Ulmeni, judetul Buzau

HCL privind aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului privat al comunei ULMENI

HCL privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor

HCL privind montarea unor limitatoare de viteza in comuna Ulmeni, judetul Buzau

HCL privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmeni, judetul Buzau pe trimestrul III anul 2019

HCL privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Ulmeni nr.46 din 25.07.2019

HCL privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Ulmeni nr.43 din 25.07.2019

HCL privind aprobarea organigramei numarului de personal si a statului de functii in forma actualizata pentru anul 2019

HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Ulmeni

HCL pentru aprobarea participarii comunei Ulmeni prin Consiliul Local in calitate de asociat

Raport de activitate al viceprimarului com Ulmeni pentru anul 2018

HCL privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli pentru convorbirile telefonice la nivelul Primariei Comunei Ulmeni jud. Buzau

HCL privind stabilirea locatiilor din com Ulmeni pentru amplasarea de amenajari provizorii in vederea derularii unor activitati de propaganda electorala

HCL privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Ulmeni

HCL privind instituirea taxei speciale de salubrizare in anul 2019 pentru persoanele fizice din UAT Ulmeni si aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare

HCL privind completarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ulmeni pentru anul 2019

HCL privind aprobarea cuantumului burselor sociale si medicale acordate in cursul anului 2018-2019 pentru sem. II, elevilor din unitatile de invatamant de pe raza com. Ulmeni, jud. Buzau

HCL privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL pentru revocarea Hotararilor Consiliului Local al comunei Ulmeni nr. 1 din 05.01.2018 si nr. 21 din 20.04.2018

Raportul de activitate al primarului com. Ulmeni pentru anul 2018

HCL privind completarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ulmeni, judetul Buzau pentru anul 2019

HCL privind stabilirea componentei echipei mobile ce va asigura interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

HCL privind stabilirea procentului de reducere a impozitului pe mijloacele de transport electrice si hibride

HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico economici reactualizati aferenti obiectivului de investitii MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COM. ULMENI, JUD.BUZAU

HCL privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de pasune proprietate privata a comunei Ulmeni, jud. Buzau

HCL privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului fostei Scoli Generale Ulmeni in vederea amenajarii unui spatiu de depozitare a pieselor auto

HCL privind aderarea Consiliului local Ulmeni, prin U.A.T. Ulmeni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Buzau-Maracineni

HCL privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice si juridice in stare de insolvabilitate

HCL privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza com. Ulmeni pentru anul scolar 2019-2020

HCL privind modificarea si completarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ulmeni, judetul Buzau pentru anul 2019