Dispozitie nr.1 din 2019 privind stabilirea procentului de majorare salariala pentru echipa de implementare Amenajare trotuare pietonale

Dispozitia nr.2 din 2019 privind stabilirea dreptului de ajutor incalzire locuinta dec.2018 – martie 2019

Dispozitie nr.3 din 2019 privind acordarea indemnizatiei de handicap prntru Siomion Nicolaie

Dispozitie nr.4 din 2019 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizatiei primarului comunei Ulmeni

Dispozitie nr. 5 din 2019 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizatiei viceprimarului comunei Ulmeni

Dispozitie nr. 6 din 2019 privind stabilirea salariului de baza al secretarului comunei Ulmeni

Dispozitie nr. 7 din 2019 privind stabilirea salariului de baza – Inspector – grad profesional superior, comp. Agricol

Dispozitie nr. 8 din 2019 privind stabilirea salariului de baza – Consilier juridic – grad profesional asistent , comp. Juridic

Dispozitie nr. 9 din 2019 privind stabilirea salariului de baza – referent – grad profesional superior, comp. Agricol

Dispozitie nr. 10 din 2019 privind stabilirea salariului de baza – Inspector – grad profesional principal, comp. economic

Dispozitie nr. 11 din 2019 privind stabilirea salariului de baza – Inspector – grad profesional principal, comp. Asistenta sociala

Dispozitie nr. 12 din 2019 privind stabilirea salariului de baza – Referent – grad profesional superior, comp. Urbanism si Resurse Umane

Dispozitie nr. 13 din 2019 privind stabilirea salariului de baza – Inspector – grad profesional principal, comp. Economic

Dispozitie nr. 14 din 2019 privind stabilirea salariului de baza – Referent – treapta profesionala II, nivel studii medii, comp. Economic

Dispozitie nr. 15 din 2019 privind stabilirea salariului de baza – Guard – comp. Administrativ – gospodaresc

Dispozitie nr. 16 din 2019 privind stabilirea salariului de baza – Paznic –

Dispozitie nr. 17 din 2019 privind stabilirea salariului de baza – Consilier personal al Primarului comunei Ulmeni

Dispozitie nr. 18 din 2019 privind stabilirea salariului de baza – Bibliotecar –

Dispozitie nr. 19 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Ciortescu Mariana

Dispozitie nr. 20 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Catirca Nicoleta

Dispozitie nr.21 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Musat Victor

Dispozitie nr. 22 din 2019 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Florea Viorica

Dispozitie nr. 23 din 2019 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Pelmus Elena Romina

Dispozitie nr. 24 din 2019 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Vasile Mariana

Dispozitie nr. 25 din 2019 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Corbeanu Elena

Dispozitie nr.26 din 2019 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Radu Ana – Maria

Dispozitie nr. 27 din 2019 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Georgescu Elena

Dispozitie nr. 28 din 2019 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Ene Aura

Dispozitie nr. 29 din 2019 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Petrache Aurelia Anica

Dispozitie nr. 30 din 2019 privind stabilirea salariului de baza al d-nului Boitan Traian

Dispozitie nr. 31 din 2019 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Toader Lenuta

Dispozitie nr. 32 din 2019 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Adam Daniela

Dispozitie nr. 33 din 2019 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Sandoiu Silvia – Violeta

Dispozitie nr. 34 din 2019 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Sandulescu Petruta – Nicoleta

Dispozitie nr. 35 din 2019 privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea functiei de Referent de specialitate – compartiment Achizitii Publice

Dispozitie nr. 36 din 2019 privind solutionarea cererilor depuse in vederea obtinerii dreptului la stimulent educational

Dispozitie nr. 37 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Toader Nicolae

Dispozitie nr. 38 din 2019 privind recuperarea sumei incasate cu titlul de ajutor pentru incalzirea locuintei – Bolborici Pompilica

Dispozitie nr. 39 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ulmeni in sedinta ordinara in data de 28.01.2019

Dispozitie nr. 40 din 2019 privind prelungirea contractului de munca pentru Ene Aura

Dispozitie nr. 41 din 2019 privind acordarea ajutorului de inmormantare – Pelmus Ionel

Dispozitie nr. 42 din 2019 privind recuperarea sumei incasate anticipat pentru ajutor incalzire locuinta – Pelmus Mihai

Dispozitie nr. 43 din 2019 pentru modificarea dispozitiei nr. 35 din 15.01.2019

Dispozitie nr. 44 din 2019 privind constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial la nivelul Primariei comunei Ulmeni

Dispozitie nr. 45 din 2019 privind desemnarea responsabilului cu registrul de riscuri in cadrul primariei comunei Ulmeni

Dispozitie nr. 46 din 2019 privind numirea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii Sistemului de Control Intern Managerial

Dispozitie nr. 47 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie de handicap – Panait Georgeta

Dispozitie nr. 48 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie de handicap – Stanica Constantin

Dispozitie nr. 49 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie de handicap – Crengache Alin

Dispozitie nr. 50 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie de handicap – Costea Aurel

Dispozitie nr. 51 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie de handicap – Aldea Elena

Dispozitie nr. 52 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie – Manolescu Cornelia

Dispozitie nr. 53 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie de handicap – Iancu Liliana

Dispozitie nr. 54 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie de handicap – Necula Felicia

Dispozitie nr. 55 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie de handicap – Sima Rada

Dispozitie nr. 56 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie – Florea Nicolae

Dispozitie nr. 57 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie – Zglobiu Violeta Elena

Dispozitie nr. 58 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie – Zglobiu Violeta Elena

Dispozitie nr. 59 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie – Durac Argentina

Dispozitie nr. 60 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie – Avroian Ana Maria

Dispozitie nr. 61 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie – Coman Stan

Dispozitie nr. 62 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie – Ene Mircea

Dispozitie nr. 63 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie – Adam Lacramioara Madalina

Dispozitie nr. 64 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie – Pintoiu Maria

Dispozitie nr. 65 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie – Matei Mihai

Dispozitie nr. 66 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie – Ciobotaru Dumitru

Dispozitie nr. 67 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie – Simion Nicolae

Dispozitie nr. 68 din 2019 privind majorarea cuantumului indemnizatiei – Dochita Violeta Sorica

Dispozitie nr. 69 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie – Avroian Ana Maria

Dispozitie nr. 70 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie – Barbu Elisabeta

Dispozitie nr. 71 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie – Georgescu Zenovia

Dispozitie nr. 72 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie – Buf Tudor

Dispozitie nr. 73 din 2019 privind majorarea cuantumului de indemnizatie de handicap – Anca Elena

Dispozitie nr. 74 din 2019 privind modificarea cuantumului de alocatie sustinere – Buneata George

Dispozitie nr. 75 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Mendelea Adina Petruta

Dispozitie nr. 76 din 2019 privind solutionarea cererilor pentru stabilirea dreptului la ajutor privind incalzire locuinta

Dispozitie nr. 77 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Murzac Georgeta

Dispozitie nr. 78 din 2019 privind acordarea normei de hrana personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmeni

Dispozitie nr. 79 din 2019 privind stabilirea procentului de majorare salariala pentru echipa de implementare a proiectului Amenajare trotuare pietonale

Dispozitie nr. 80 din 2019 privind stabilirea calitatii de evaluator

Dispozitie nr. 81 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Ion Petronela

Dispozitie nr. 82 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Manole Marian Eduard

Dispozitie nr. 83 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ulmeni in sedinta ordinara in data de 25.02.2019

Dispozitie nr. 84 din 2019 privind incetarea raportului de serviciu al d-nei Iacob Gratiela Eliza

Dispozitie nr. 85 din 2019 privind numirea in functia de executie de Referent in cadrul compartimentului Achizitii publice

Dispozitie nr. 86 din 2019 privind incetarea contractului individual de munca al d-nei Ene Aura

Dispozitie nr. 87 din 2019 privind modificarea echipei pentru implementarea proiectului Amenajare trotuare pietonale

Dispozitie nr. 88 din 2019 privind acordarea normei de hrana asistentului medical comunitar

Dispozitie nr. 89 din 2019 privind constituirea comisiei pentru receptia bunurilor, serviciilor sia alucrarilor, din cadrul Primariei comunei Ulmeni

Dispozitie nr. 90 din 2019 privind solutionarea cererilor depuse in luna ianuarie 2019, in vederea obtinerii dreptului la stimulent educational

Dispozitie nr. 91 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Necula Catalina

Dispozitie nr. 92 din 2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social – Costache Maricel

Dispozitie nr. 93 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Dumitru Lucian

Dispozitie nr. 94 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Irimia Florica

Dispozitie nr. 95 din 2019 privind acordarea normei de hrana personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmeni

Dispozitie nr. 96 din 2019 privind prelungirea contractului de munca – Sandulescu Petruta Nicoleta

Dispozitie nr. 97 din 2019 privind stabilirea procentului de majorare salariala pentru echipa de implementare a proiectului Amenajare trotuare pietonale

Dispozitie nr. 98 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Voinea Valerica Ionel

Dispozitie nr. 99 din 2019 privind acordarea indemnizatiei de handicap – Nastase Georgeta

Dispozitie nr. 100 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Asan Leana

Dispozitie nr. 101 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Ghiran Claudia

Dispozitie nr. 102 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Ghiran Claudia

Dispozitie nr. 103 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Aloman Doina

Dispozitie nr. 104 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Stanciu Constantin

Dispozitie nr. 105 din 2019 privind prelungirea contractului de munca – Florea Viorica

Dispozitie nr. 106 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Dima Vasile

Dispozitie nr. 107 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Moldoveanu Ion

Dispozitie nr. 108 din 2019 privind constituirea comisiei care va insoti reprezentantii Curtii de Conturi

Dispozitie nr. 109 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ulmeni in sedinta ordinara in data de 28.03.2019

Dispozitie nr. 110 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Toader Voicu

Dispozitie nr. 111 din 2019 privind solutionarea cererilor depuse in luna februarie 2019, in vederea obtinerii dreptului la stimulent educational

Dispozitie nr. 112 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Epurescu Grigore

Dispozitie nr. 113 din 2019 privind stabilirea dreptului la alocatie de sustinere – Vasile Carmen Loredana

Dispozitie nr. 114 din 2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social – Vasile Carmen Loredana

Dispozitie nr. 115 din 2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social si pentru incalzirea locuintei – Feraru Nicoleta Cristina

Dispozitie nr. 116 din 2019 privind modificarea cuantumului de ajutor social – Olteanu Roxana Violeta

Dispozitie nr. 117 din 2019 privind modificarea cuantumului de alocatie de sustinere – Olteanu Roxana Violeta

Dispozitie nr. 118 din 2019 privind modificarea cuantumului de alocatie de sustinere – Borovina Cristina

Dispozitie nr. 119 din 2019 privind reluarea cu modificare a cuantumului de alocatie sustinere – Feraru Nicoleta Cristina

Dispozitie nr. 120 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Avroian Magda Didina

Dispozitie nr. 121 din 2019 privind incadrarea d-nei Simion Larionova pe perioada determinata in functia contractuala de executie de asistent personal

Dispozitie nr. 122 din 2019 privind incetarea dreptului la indemnizatie lunara – Matei Mihai

Dispozitie nr. 123 din 2019 privind incetarea dreptului la indemnizatie lunara – Anca Elena

Dispozitie nr. 124 din 2019 privind incetarea dreptulu la indemnizatie lunara -Ciobotaru Dumitru

Dispozitie nr. 125 din 2019 privind numirea unui curator pentru Grigorescu Nicoleta Mirela

Dispozitie nr. 126 din 2019 privind stabilirea procentului de majorare salariala pentru echipa Amenajare trotuare pietonale

Dispozitie nr. 127 din 2019 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul general propriu al UAT comuna Ulmeni

Dispozitie nr. 128 din 2019 privind trecerea gestiunii in sarcina d-lui Matei Florin

Dispozitie nr. 129 din 2019 privind aprobarea Planului de Pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pe anul 2019

Dispozitie nr. 130 din 2019 privind trecerea gestiunii in sarcina d-lui Mari nache Petrut

Dispozitie nr. 131 din 2019 privind prelungirea contractului individual de munca – Boitan Traian

Dispozitie nr. 132 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ulemni in sedinta ordinara in data de 18.04.2019

Dispozitie nr. 133 din 2019 privind acordarea dreptului la ajutor de inmormantare – Dragoman Nicoleta

Dispozitie nr. 134 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Mantulescu Aurora

Dispozitie nr. 135 din 2019 privind incetarea dreptului la indemnizatie lunara – Simion Nicolae

Dispozitie nr. 136 din 2019 privind punerea in aplicare a mandatului de executare ce are ca obiect sanctiunea prestarii activitatii in folosul comunitatii de catre un contravenient

Dispozitie nr. 137 din 2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral din data de 26.05.2019

Dispozitie nr. 138 din 2019 privind incetarea dreptului de ajutor social – Gaina Ion

Dispozitie nr. 139 din 2019 privind incetarea dreptului de alocatie de sustinere – Ciobotaru Rodica

Dispozitie nr. 140 din 2019 privind incetarea dreptului la jutor social – Gaina Ion

Dispozitie nr. 141 din 2019 privind numirea in calitate de curator special a domnului Naftan Gheorghe pentru Constantin Rada

Dispozitie nr. 142 din 2019 privind solutionarea cererilor depuse in luna martie 2019

Dispozitie nr.143 din 2019 privind punerea in aplicare a mandatului de executare privind sanctiunea prestarii activitatii in folosul comunitatii de catre un contravenient

Dispozitie nr. 144 din 2019 privind acordarea normei de hrana asistentilor personali

Dispozitie nr. 145 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Gavrila Ion

Dispozitie nr. 146 din 2019 privind acordarea indemnizatiei de handicap doamnei Pelmus Ecaterina pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, Pelmus Elena Romina

Dispozitie nr. 147 din 2019 privind acordarea indemnizatiei de handicap – Sandoiu Silvia Violeta

Dispozitie nr. 148 din 2019 privind acordarea indemnizatiei de handicap – Florea Paul

Dispozitie nr.149 din 2019 privind stabilirea procentului de majorare salariala pentru echipa Amenajare trotuare pietonale

Dispozitie nr. 150 din 2019 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in treapta profesionala a d-lui Matei Florin

Dispozitie nr. 151 din 2019 privind modificarea echipei pentru implementarea proiectului Amenajare trotuare pietonale

Dispozitie nr. 152 din 2019 privind acordarea dreptului la ajutor de inmormantare – Gavrila Cristian

Dispozitie nr. 153 din 2019 privind acordarea indemnizatiei de insotitor – Naftan Gheorghe

Dispozitie nr. 154 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Naftan Gheorghe

Dispozitie nr. 155 din 2019 privind acordarea voucherelor de vacanta functionarilor publici

Dispozitie nr. 156 din 2019 privind prelungirea contractului de munca Georgescu Elena

Dispozitie nr. 157 din 2019 privind acordarea indemnizatiei de handicap – Stroe Nicolae

Dispozitie nr. 158 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Paraschiv Gheorghe

Dispozitie nr. 159 din 2019 privind acordarea indemnizatiei de insotitor – Valcica Georgeta

Dispozitie nr. 160 din 2019 privind acordarea dreptului la ajutor de inmormantare – Chicos Vetuta

Dispozitie nr. 161 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Aldea Alexandra

Dispozitie nr. 162 din 2019 privind recuperarea sumei cu care s-a depasit costul lunar al abonamentului de telefonie mobila

Dispozitie nr. 163 din 2019 privind constituirea comisiei care va urmari persoanele fizice si juridice aflate in stare de insolvabilitate

Dispozitie nr. 164 din 2019 privind constituirea comisiei pentru scoaterea din functiune, casarea si valorificarea bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Ulmeni

Dispozitie nr. 165 din 2019 privind desemnarea d-lui Riri Eduard Slabu pentru a realiza consilierea etica

Dispozitie nr. 166 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Delcea Nicolae

Dispozitie nr. 167 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Trincu Adinel

Dispozitie nr. 168 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Neagu Violeta

Dispozitie nr. 169 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ulmeni in sedinta ordinara in data de 30.05.2019

Dispozitie nr. 170 din 2019 privind desemnarea d-nei Deleanu Aurelia pentru aplicarea Legii nr. 17 din 2014

Dispozitie nr. 171 din 2019 privind promovarea in treapta profesionala cu functia de bibliotecar

Dispozitie nr. 172 din 2019 privind modificarea cuantumului de ajutor social – Ene Marius

Dispozitie nr. 173 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Ion Tite

Dispozitie nr. 174 din 2019 privind modificarea cuantumului de alocatie de sustinere – Vasile Antonel

Dispozitie nr. 175 din 2019 privind modificarea cuantumului de ajutor social – Vasile Antonel

Dispozitie nr. 176 din 2019 privind solutionarea cererilor depuse in luna aprilie 2019 in vederea obtinerii dreptului la stimulent educational

Dispozitie nr. 177 din 2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social – Nita Elena Tatiana

Dispozitie nr. 178 din 2019 privind stabilirea dreptului la alocatie de sustinere – Nita Elena Tatiana

Dispozitie nr. 179 din 2019 privind stabilirea procentului de majorare salariala pentru echipa de implementare Amenajare trotuare pietonale

Dispozitie nr. 180 din 2019 privind incadrarea domnului Naftan Gheorghe pe perioada nedeterminata in functia de asistent personal

Dispozitie nr. 181 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Radu Gabriela

Dispozitie nr. 182 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Ghiran Cecilia

Dispozitie nr. 183 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Didin Genica

Dispozitie nr. 184 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Feraru Fanel

Dispozitie nr. 185 din 2019 privind acordarea indemnizatiei de handicap – Zaman Vasilica

Dispozitie nr. 186 din 2019 privind acordarea indemnizatiei de handicap – Cilt Mariea

Dispozitie nr. 187 din 2019 privind acordarea indemnizatiei de handicap – Boitan Avram

Dispozitie nr. 188 din 2019 privind incetarea dreptului la indemnizatie lunara – Stroe Nicolae

Dispozitie nr. 189 din 2019 privind incetarea dreptului la indemnizatie lunara – Coman Stan

Dispozitie nr. 190 din 2019 privind incetarea dreptului la indemnizatie lunara – Naftan Gheorghe

Dispozitie nr. 191 din 2019 privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea functiei de Inspector, compartimentul cadastru si fond funciar

Dispozitie nr. 192 din 2019 privind stabilirea dreptului de alocatie de sustinere – Ene Aura

Dispozitie nr. 193 din 2019 privind modificarea cuantumului de alocatie de sustinere – Vasile Antonel

Dispozitie nr. 194 din 2019 privind punerea in aplicare a mandatului de executare ce are ca obiect sanctiunea prestarii activitatii in folosul comunitatii de catre un contravenient

Dispozitie nr. 195 din 2019 privind punerea in aplicare a mandatului de executare ce are ca obiect sanctiunea prestarii activitatii in folosul comunitatii de catre un contravenient

Dispozitie nr. 196 din 2019 privind punerea in aplicare a mandatului de executare ce are ca obiect sanctiunea prestarii activitatii in folosul comunitatii de catre un contravenient

Dispozitie nr. 197 din 2019 privind modificarea dispozitiei nr. 61 din 2001

Dispozitie nr. 198 din 2019 privind punerea in aplicare a mandatului de executare ce are ca obiect sanctiunea prestarii activitatii in folosul comunitatii de catre un contravenient

Dispozitie nr. 199 din 2019 privind punerea in aplicare a mandatului de executare ce are ca obiect sanctiunea prestarii activitatii in folosul comunitatii de catre un contravenient

Dispozitie nr. 200 din 2019 privind punerea in aplicare a mandatului de executare ce are ca obiect sanctiunea prestarii activitatii in folosul comunitatii de catre un contravenient

Dispozitie nr. 201 din 2019 privind punerea in aplicare a mandatului de executare ce are ca obiect sanctiunea prerstarii activitatii in folosul comunitatii de catre un contravenient

Dispozitie nr. 202 din 2019 privind incadrarea d-nei Dragomir Florina in functia contractuala de executie de asistent personal

Dispozitie nr. 203 din 2019 privind incetarea dreptului la indemnizatie lunara – Pintoiu Maria

Dispozitie nr. 204 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ulmeni in sedinta ordinara 18.06.2019

Dispozitie nr. 205 din 2019 privind solutionarea cererilor depuse in luna mai 2019 pentru stimulent educational

Dispozitie nr. 206 din 2019 privind modificarea cuantumului de alocatie de sustinere – Aldea Alexandra

Dispozitie nr. 207 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Mindruta Ovidiu George

Dispozitie nr. 208 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Mindruta Ovidiu George

Dispozitie nr. 209 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ulmeni in sedinta extraordinara 01.07.2019

Dispozitie nr. 210 din 2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social – Ivanuta ioana

Dispozitie nr. 211 din 2019 privind modificarea cunstumului de alocatie sustinere – Dascalu Ana Maria

Dispozitie nr. 212 din 2019 privind modificarea cuantumului de alocatie sustinere – Trincu Maria

Dispozitie nr. 213 din 2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social – Merezeanu Andrei Silviu

Dispozitie nr. 214 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie sustinere – Dascalu Aurelia

Dispozitie nr. 215 din 2019 privind modificarea cuantumului de alocatie sustinere – Buneata George

Dispozitie nr. 216 din 2019 privind acordarea indemnizatiei de handicap – Sandulescu Floarea

Dispozitie nr. 217 din 2019 privind acordarea indemnizatiei de insotitor – Radu Ana Maria

Dispozitie nr. 218 din 2019 privind stabilirea procentului de majorare salariala pentru echipa de implementare a proiectului Amenajare trotuare pietonale

Dispozitie nr. 219 din 2019 privind punerea in aplicare a mandatului de executare ce are ca obiect sanctiunea prestarii activitatii in folosul comunitatii de catre un contravenient

Dispozitie nr. 220 din 2019 privind punerea in aplicare a mandatului de executare ce are ca obiect sanctiunea prestarii activitatii in folosul comunitatii de catre un contravenient

Dispozitie nr. 221 din 2019 privind acordarea ajutorului de inmormantare – Cujba Ion

Dispozitie nr. 222 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Patar Luminita

Dispozitie nr. 223 din 2019 privind delegarea atributiilor de secretar general al comunei Ulmeni

Dispozitie nr. 224 din 2019 privind modificarea cuantumului de ajutor social Mihai Constantin

Dispozitie nr. 225 din 2019 privind modificarea numelui titularului de ajutor social – Patar Luminita

Dispozitie nr. 226 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ulmeni in sedinta ordinara 25.07.2019

Dispozitie nr. 227 din 2019 privind numirea pe perioada nedeterminata in functia de Inspector, clasa I, compartimentul cadastru

Dispozitie nr. 228 din 2019 privind desemnarea unui curator special pentru minorul Ivan Gheorghe

Dispozitie nr. 229 din 2019 privind desemnarea de curator special pentru minorul Ivan Lucas Marian Adrian

Dispozitie nr. 230 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Durac Maria

Dispozitie nr. 231 din 2019 privind delegarea exercitarii atributiilor de ofiter de stare civila

dispozitie nr. 232 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Dascalu Ana Maria

Dispozitie nr. 233 din 2019 privind numirea in calitate de curator special a doamnei Baboiu Alexandrina

Dispozitie nr. 234 din 2019 privind stabilirea procentului de majorare salariala pentru echipa de implementare Amenajare trotuare pietonale

Dispozitie nr. 235 din 2019 privind constituirea comisiei de examen pentru ocuparea postului de Referent compartiment asistenta sociala

Dispozitie nr. 236 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Ene Aura

Dispozitie nr. 237 din 2019 privind punerea in aplicare a ordonantei de renuntare la urmarirea penala

Dispozitie nr. 238 din 2019 privind acordarea indemnizatiei de handicap – Adam Georgeta

Dispozitie nr. 239 din 2019 privind incadrarea doamnei Radu Ana Maria in functia de asistent personal

Dispozitie nr. 240 din 2019 privind modificarea art.1 din Dispozitia nr. 150 din 2017

Dispozitie nr. 241 din 2019 privind delegarea atributiilor de secretar general

Dispozitie nr. 242 din 2019 privind delegarea atributiilor D-lui primar

Dispozitie nr. 243 din 2019 privind incetarea dreptului la indemnizatie lunara – Radu Ana Maria

Dispozitie nr. 244 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Olteanu Roxana Violeta

Dispozitie nr. 245 din 2019 privind acordarea indemnizatiei de insotitor – Baboiu Alexandrina

Dispozitie nr. 246 din 2019 privind solutionarea cererilor depuse in iunie 2019

Dispozitie nr. 247 din 2019 privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara 22.08.2019

Dispozitie nr. 248 din 2019 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara 29.08.2019

Dispozitie nr. 249 din 2019 privind numirea in calitate de curator special a doamnei Ionita Vetuta

Dispozitie nr. 250 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Baban Maria

Dispozitie nr. 251 din 2019 privind acordarea dreptului la ajutor de inmormantare

Dispozitie nr. 252 din 2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social – Ghiran Cecilia

Dispozitie nr. 253 din 2019 privind stabilirea dreptului alocatie sustinere – Cihoianu ionut

Dispozitie nr. 254 din 2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social – Neagu Gheorghe

Dispozitie nr. 255 din 2019 privind modificarea cuantumului de ajutor social – Cihoianu Ionut

Dispozitie nr. 256 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Asan Leana

Dispozitie nr. 257 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Ivanuta Ioana

Dispozitie nr. 258 din 2019 privind acordarea indemnizatiei de insotitor – Ionita Vetuta

Dispozitie nr.259 din 2019 privind numirea in calitate de curator a doamnei Mihai Aurelia

Dispozitie nr. 260 din 2019 privind stabilirea procentului de majorare salariala pentru echipa de implementare Amenajari trotuare pietonale

Dispozitie nr. 261 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Negoita Niculina Nicoleta

Dispozitie nr. 262 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutr social – Munteanu Alexandru

Dispozitie nr. 263 din 2019 privind desemnarea persoanelor responsabile cu monitorizarea sistemului de supraveghere

Dispozitie nr. 264 din 2019 privind numirea pe perioada nedeterminata in functia contractuala de Referent, treapta prof. II, compartiment Asistenta Sociala

Dispozitie nr. 265 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Trincu Maria

Dispozitie nr. 267 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Alexandru Norocel

Dispozitie nr. 267 din 2019 privind stabilirea dreptului de alocatie de sustinere – Chirica Lidia Claudia Simona

Dispozitie nr. 268 din 2019 privind numirea in calitate de curator special a domnului Voicu Dobre

Dispozitie nr. 269 din 2019 privind delegarea atributiilor de secretar general al comunei Ulmeni

Dispozitie nr. 270 din 2019 privind modificarea CUANTUMULUI DE ALOCATIE DE SUSTINERE – oLTEANU rOXANA vIOLETA

Dispozitie nr. 271 din 2019 privind acordarea dreptului la ajutor de inmormantare – Iordache Aurica

Dispozitie nr, 272 din 2019 privind prelungirea contractului de munca nr. 5643 din 2017

Dispozitie nr. 273 din 2019 privind modificarea cuantumului de alocatie de sustinere – Vasile Antonel

Dispozitie nr. 274 din 2019 privind convocarea Consiliului Local in sedinta Ordinara 26.09.2019

Dispozitie nr. 275 din 2019 privind modificarea raportului de serviciu

Dispozitie nr. 276 din 2019 privind stabilirea si asigurarea locurilor speciale pentru afisaj electoral

Dispozitie nr. 277 din 2019 privind delegarea calitatii de reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008

Dispozitie nr. 278 din 2019 privind modificarea raportului de serviciu prin transfer

Dispozitie nr. 279 din 2019 privind desemnarea d-nei Deleanu pentru a face parte din Administratia Scolii Gimnaziale Prof. Constantin Dinca Ulmeni

Dispozitie nr. 280 din 2019 privind modificarea numelui titularului de ajutor social – Mutes Luminita

Dispozitie nr. 281 din 2019 privind modificarea numelui titularului de alocatie de sustinere familie – Mutes Luminita

Dispozitie nr. 282 din 2019 privind stabilirea procentului de majorare salariala pentru echipa de implementare Amenajare trotuare pietonale

Dispozitie nr. 283 din 2019 privind acordarea unei indemnizatii de insotitor d-nei Radu Ana Maria

Dispozitie nr. 284 din 2019 privind acordarea indemnizatiei de insotitor – Voicu Dobre

Dispozitie nr. 285 din 2019 privind incetarea dreptului la indemnizatie lunara – Aldea Elena

Dispozitie nr. 286 din 2019 privind incetarea dreptului la indemnizatie lunara – Sima Rada

Dispozitie nr. 287 din 2019 privind desemnarea persoanelor responsabile cu privire la publicarea Monitorului Oficial Local al UAT Ulmeni

Dispozitie nr. 288 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ulmeni in sedinta extraordinara 9.10.2019

Dispozitie nr. 289 din 2019 privind stabilirea dreptului la Ajutor social – Ticlea Vasilica

Dispozitie nr. 290 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social – Musat Virgil

Dispozitie nr. 291 din 2019 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional imediat urmator pentru functia de inspector

Dispozitie nr. 292 din 2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social – Ivanuta Ioana

Dispozitie nr. 293 din 2019 privind desemnarea d-lui Simion Eugen, in calitate de responsabil in domeniul protectiei mediului

Dispozitie nr. 294 din 2019 privind desemnarea d-nei Iacob Gratiela ca persoana responsabila cu organizarea colectarii selective

Dispozitie nr. 295 din 2019 privind delegarea atributiilor de secretar general al comunei Ulmeni, d-nei Deleanu Aurelia

Dispozitie nr. 296 din 2019 privind constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului Consiliului local al comunei Ulmeni si unitatile subordonate

Dispozitie nr. 297 din 2019 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru combustibili solizi

Dispozitie nr. 298 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Neagu Violeta

Dispozitie nr. 299 din 2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social – Durac Maria

Dispozitie nr. 300 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Iordache Cristea Iuliana Mirela

Dispozitie nr. 301 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ulmeni in sedinta ordinara – 31 octombrie 2019

Dispozitie nr. 302 din 2019 privind incetarea contractului individual de munca – Petrache Aurelia Anica

Dispozitie nr. 303 din 2019 privind modificarea cuantumului de alocatie de sustinere – Iordache Aurica

Dispozitie nr. 304 din 2019 privind modificarea cuantumului de ajutor social – Iordache Aurica

Dispozitie nr. 305 din 2019 privind modificarea cuantumului de ajutor social – Vasile Carmen Loredana

Dispozitie nr. 306 din 2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social – Feraru Fanel

Dispozitie nr. 307 din 2019 privind incetarea contractului individual de munca – Simion Larionova

Dispozitie nr. 308 din 2019 privind stabilirea dreptului de alocatie sustinere – Voicu Marian

Dispozitie nr. 309 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Feraru Luminita

Dispozitie nr. 310 din 2019 privind acordarea indemnizatiei de handicap – Pintoiu Maria

Dispozitie nr. 311 din 2019 privind incetarea contractului de munca – Dragomir Florina

Dispozitie nr. 312 din 2019 privind Stabilirea procentului de majorare salariala pentru echipa proiectului Amenajare trotuare pietonale

Dispozitie nr. 313 din 2019 privind acordarea unei indemnizatii de insotitor – Ciobanu Elena

Dispozitie nr. 314 din 2019 privind acordarea unei indemnizatii de insotitor – Georgescu Elena

Dispozitie nr. 315 din 2019 privind punerea in aplicare a mandatului de executare – prestare activitate in folosul comunitatii

Dispozitie nr. 316 din 2019 privind punerea in aplicare a mandatului de executare – prestare activitate in folosul comunitatii

Dispozitie nr. 317 din 2019 privind punerea in aplicare a mandatului de executare – prestare activitate in folosul comunitatii

Dispozitie nr. 318 din 2019 privind punerea in aplicare a mandatului de executare – prestare activitate in folosul comunitatii

Dispozitie nr. 319 din 2019 privind incetarea dreptului la indemnizatie lunara – Costea Aurel

Dispozitie nr. 320 din 2019 privind acordarea indemnizatiei de insotitor – Mihai Aurelia

Dispozitie nr. 321 din 2019 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere – Bajenaru Ion

Dispozitie nr. 322 din 219 privind incetarea dreptului la ajutor social – Ivanuta Ioana

Dispozitie nr. 323 din 2019 privind incadrarea d-nei Toma Steluta in functia contractuala de asistent personal

Dispozitie nr. 324 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ulmeni in sedinta ordinara – 28 noiembrie 2019

Dispozitie nr. 325 din 2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social – Dochita Florica Daniela

Dispozitie nr. 326 din 2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social – Marin Ion

Dispozitie nr. 327 din 2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social – Munteanu Alexandru

Dispozitie nr. 328 din 2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social – Doroican Titi

Dispozitie nr. 329 din 2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social – Buzatu George

Dispozitie nr. 330 din 2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social – Alexandru Norocel

Dispozitie nr. 331 din 2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social – Durac Mirela

Dispozitie nr. 332 din 2019 privind modificarea cuantumului de ajutor social – Musat Victor

Dispozitie nr. 333 din 2019 privind promovarea in grad profesional imediat urmator- Asistenta sociala

Dispozitie nr. 334 din 2019 privind promovarea in grad profesional imediat urmator- Impozite si taxe

Dispozitie nr. 335 din 2019 privind stabilirea procentului de majorare salariala pentru echipa de implementare Amenajare trotuare pietonale

Dispozitie nr. 336 din 2019 privind incadrarea d-nei Antimir Nutii Larionova in functia de asistent personal

Dispozitie nr.337 din 2019 privind constituirea comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor Amenajare peisagistica zona verde frontala sediul Primariei Ulmeni

Dispozitie nr. 338 din 2019 privind solutionarea de 105 cereri pentru stabilirea dreptului la ajutor de incalzire locuinta

Dispozitie nr.339 din 2019 privind modificarea echipei Amenajare trotuare pietonale in satele Ulmeni, Vilcele si Clondiru

Dispozitie nr. 340 din 2019 privind acordarea unei indemnizatii de insotitor d-nei Vasile Mariana

Dispozitie nr. 341 din 2019 privind modificarea comisiei de receptie a lucrarilor efectuate pe suprafetele de pasune

Dispozitie nr. 342 din 2019 privind incetarea dreptului la indemnizatie lunara Buf Tudor

Dispozitie nr. 343 din 2019 privind incetarea dreptului la indemnizatie lunara Adam Lacramioara Madalina

Dispozitie nr. 344 din 2019 privind solutionarea cererilor depuse in luna octombrie pentru stimulent educational

Dispozitie nr. 345 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social Constantin Elena

Dispozitie nr. 346 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social Petre Constantin

Dispozitie nr. 347 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social Neagu Gheorghe

Dispozitie nr. 348 din 2019 privind acordarea dreptului la ajutor de inmormantare Bolborici Ion

Dispozitie nr. 349 din 2019 privind constituirea comisiei pentru receptia lucrarilor Amenajari exterioare

Dispozitie nr. 350 din 2019 privind modificarea comisiei pentru probleme de aparare la nivelul comunei Ulmeni

Dispozitie nr. 351 din 2019 privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara in data de 13 decembrie 2019

Dispozitie nr. 352 din 2019 privind constituirea comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor

Dispozitie nr. 353 din 2019 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara in data de 19 decembrie 2019

Dispozitie nr.354 din 2019 privind incetarea dreptului la ajutor social Chivu Gheorghe

Dispozitie nr. 355 din 2019 privind reincadrarea doamnei Ciobanu Maria Costiana in functia specifica de Secretar General al Comunei

Dispozitie nr. 356 din 2019 privind suspendarea raportului de serviciu doamnei Ciobanu Maria Costiana

Dispozitie nr. 357 din 2019 privind incadrarea doamnei Pelmus Elena Romina in functia de asistent personal

Dispozitie nr.358 din 2019 privind stabuilirea dreptului la ajutor social Sava Ilie

Dispozitie nr. 359 din 2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social Ion Giorgeta

Dispozitie nr. 360 din 2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social Didin Genica

Dispozitie nr. 361 din 2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social Barbu Valentin Florin

Dispozitie nr. 362 din 2019 privind stabilirea dreptului la ajutor social Mindruta Ovidiu George

Dispozitie nr. 363 din 2019 privind stabilirea dreptului la alocatie de sustinere a familiei Durac Robert Alin

Dispozitie nr. 364 din 2019 privind stabilirea dreptului la alocatie de sustinere Ivascioiu Sofica Niculina

Dispozitie nr. 365 din 2019 privind stabilirea dreptului la alocatie de sustinere Mindruta Ovidiu George